viernes, 18 de febrero de 2011

Col·laboració de Victòria Rabal per a Antikeres


“Cuidar”
Estar atent, mirar observar, i procurar el benestar a l’altre sigui aquest altre persona , objecte edifici.... i estimar.
Ens sembla que tots aquests anys he estat fent la mateixa feina: tenir cura d’un edifici, un equip , uns fills, ...
Un edifici amb una llarga història; reinventar els seus espais, mantenir la seva estructura, procurar la bellesa, la funció dels seus espais, engrandir-los, crear activitats...
I a dins la gent que hi treballa, allò que s’en diu equip. Un grup de gent que és com una família, unes relacions no sempre fàcils, una família que es fa i es desfà, tenir cura observar, procurar l’equilibri...Teixeixo una xarxa de relacions i de feina, d’amistat de vegades....teixeixo i em teixeixo...doncs aquí estic com a casa i estimo aquest espai on he trobat el paper, un paper en la vida
I uns fills que han nascut entre aquests anys i han crescut a l’hora que ha crescut el museu. El que queda per endavant es una tasca tan difícil com l’anterior: anar deixant, delegar les feines, observant amb més distancia. Anar deixant la corda al museu i amb els fills...un deslligar-se per donar espai als que venen....

No hay comentarios:

Publicar un comentario